Jak można się rozliczyć księgowo?

Księgowi do rozliczenia powinno się mieć faktury czy paragony, niestety  czasami się zdarza zapomnieć o fakturze, przez co mamy tylko paragon albo kiedy robimy przelewy to można wydrukować potwierdzenie przelewem. Oprócz tego dowodem może być bilet, który jest dowodem zakupu na rzecz płacącego. Bilet za który płacimy za PKS, PKP czy też za tramwaj to także „dokument”, który jest załącznikiem do rozliczenia podróży służbowej.

Jeśli chodzi o prowadzenie działalności w domu jak na przykład gabinetu lekarskiego to w prowizorycznej poczekalni można zakupić zabawki dla dzieci, które nie będą używane przez domowników, a za zabawki można dostać zwrot pieniążków od przychodni, w której dany lekarz pracuje.

Wielu lekarzy z terenu Słupcy tak robią, dlatego warto skorzystać z usług księgowych.