Czy można rozwieść się z osobą w zakładzie karnym?

Można, jak najbardziej, wtedy należy podać adres zakładu karnego, w którym przebywa małżonek. Wniosek o rozwód też może złożyć osoba, która jest w zakładzie, a zakład dostarcza wszystkie papiery i dowody w sprawie. Pozwany ma prawo uczestniczyć w rozprawie, a policja ma za zadanie dowiezienie pozwanego na rozprawie. Problem jest jednak, kiedy sąd ma zamiar wydać orzeczenie o winie. Wtedy jest bardziej winna strona pozwana, mało który sąd uwierzy, że osoba w więzieniu jest tam przez przypadek, więc utrudnia to pożycie małżeńskie.